Види добрив для ячменю

Для ячменю характерний короткий вегетаційний період, в ході якого швидко засвоюються поживні речовини. У період активного росту дана культура потребує підвищеного рівня харчування. Молоді рослини на початковому етапі розвитку більш вимогливі до своєчасного надходження добрив.

З моменту появи сходів і до початку кущіння кількість фосфору й азоту у ґрунті відіграє вирішальну роль для посівів ячменю. Винесення з ґрунту поживних елементів при формуванні 1 ц зерна становить 2,5 – 3 кг азоту (N), 1 1,5 кг фосфору (в перерахунку на P2O5) і 2 2,5 кг калію (в перерахунку на K2O). Органічні добрива під ячмінь використовують в північних регіонах або на дуже бідних грунтах. Для цих цілей використовують гній, компост та барду. У всіх інших випадках застосовують тільки мінеральні добрива.

Система удобрення ячменю

Азотмісткі добрива

Найбільша потреба в азоті спостерігається під час росту вегетативної маси рослини. Коли ячмінь виходить в трубку, цей період закінчується. Для передпосівної обробки використовують тверді азотовмісні добрива в різних формах. Вони швидко засвоюються і позитивно впливають на динаміку сходів. Безводний аміак і аміачна вода можуть продовжити час проростання насіння, тому їх використання менш бажано. На вміст білка аміачна вода і аміачна селітра впливають сильніше, ніж сечовина. Аміачну селітру через її реакції краще використовувати на нейтральних і слабколужних грунтах.

На ефективність азотних добрив впливають погодні умови. Достатній рівень зволоження ґрунту на території нечорноземної зони забезпечує позитивний ефект при збільшенні доз добрив. Надмірна кількість вологи призводить до вилягання посівів. У цьому випадку зерно утворюється дрібне і щупле, незалежно від кількості добрив. Середня норма азоту за діючою речовиною для передпосівної обробки грунту під ярі культури становить 30 – 60 кг/га, на малогумусних ґрунтах ця кількість може бути збільшена до 50 – 60 кг/га.

Фосфорвмісні добрива

Фосфор, як незамінний елемент живлення, використовується рослинами ячменю протягом усього життя, але вирішальний вплив він робить в першій половині циклу. Універсальне фосфорне добриво, яке можна застосувати для всіх типів ґрунтів – це суперфосфат. Використовується він як передпосівне, припосівне добриво і в підгодівлі. На дерново-підзолистих ґрунтах крім суперфосфату позитивний вплив надають фосфатшлак, суперфос, поліфосфорні добрива, фосфат обезфторений. На кислих грунтах незамінна фосфоритна мука –  вона зменшує кількість алюмфінію і підлужнює їх. Післядія фосфоритної муки триває близько п’яти років після обробки. Основну кількість фосфоровмісних добрив вносять восени під зяб. Хороший результат дає застосування невеликих доз суперфосфату при посіві (10 – 20 кг/га по д.р.).

Калійвмісні добрива

Велика кількість калію необхідно рослинам ячменю на початкових етапах росту. Чутливий ячмінь до  будь-яких форм калійвмісних добрив. У сільському господарстві застосовують калійну сіль, хлорид і сульфат калію. За ступенем засвоєння сульфат калію поступається першим двом формам. Вносять калій і в складі комплексних видів добрив під час осінньої обробки грунту, є великий досвід використання нітрофоски. Також калій здатний стабілізувати режим азотного живлення рослин. Це явище застосовується для збільшення якості пивоварного ячменю. Підвищення дози калію за діючою речовиною до 100 – 160 кг/га оптимізує параметри зерна без значного впливу на врожайність. На дерново-підзолистих грунтах норма основного добрива становить 40 – 45 кг/га калію (в перерахунку на K2O).

Специфіка застосування добрив при вирощуванні ячменю

З метою збільшення врожаю ячменю до 30 – 35 ц/га і більше при використанні інтенсивних технологій в систему добрива вводять додаткові підгодівлю. Подібні операції проводять також на бідних ґрунтах або при нестачі основного внесеного добрива. З початком фази кущіння підгодівлю проводять аміачною селітрою або сечовиною в кількості 20 – 30 кг/га азоту.

Вапняні добрива використовують при необхідності під переорювання.

За величиною гідролітичної кислотності ґрунту проводиться розрахунок точної дози вапна. Добрий вплив має на ячмінь післядія вапна. У сучасному землеробстві використовують поліпшені способи припосівного внесення добрив – стрічкове і локальне. Вони мають вагомі переваги над розкидним методом. При локальному внесенні гранули добрив поміщаються глибше насіння на 5 – 6 см і на 3 – 6 см в сторону від нього.

Коригування співвідношення і кількості добрив дозволяє задати необхідні якості ячмінного зерна. Кількість білка збільшується при підвищеному азотному харчуванні, але запас крохмалю в таких умовах знижується. Такий ячмінь годиться для харчових цілей. Для його отримання застосовують співвідношення макроелементів, при якому кількість калію вдвічі менша за кількість азоту. Посилене постачання посівам ячменю калію при низькому рівні азоту сприяє збільшенню крохмалистості зерна та вмісту в ньому розчинних цукрів. Так отримують високоякісне пивоварне зерно.